ร้านค้าออนไลน์ SiamHealthyShop ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 23 เมษายน 2552 โดยคุณคมสัน ดำเนินการค้าขายออนไลน์เป็นร้านแรกๆ ที่เปิดให้บริการส่งวิตามินและอาหารเสริมสู่ลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์และสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เนต ยึดความซื่อสัตย์,สุจริต,โปร่งใส,ตรวจสอบได้,สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เป็นหลักสำคัญ อันดับหนึ่งคือสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์กว่า 3 ปี ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้บริการเต็มรูปแบบ ผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซท์ ปรับปรุงข้อมูลอยู่เป็นประจำทุกวัน ให้ท่านสะดวกเลือกใช้บริการจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก และเมื่อเกิดปัญหาหรือความสงสัยก็สามารถติดตามผลสอบถามได้เสมอทุกทางไม่ว่าจะเป็นทาง โทรศัพท์,E-Mail และตั้งกระทู้ถามได้ตลอดเวลาค่ะ ทางเราได้เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าในอีกระดับโดยจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกเพื่อเป็นเครื่องยืนยันและมอบความมั่นที่มีในตัวร้านค้ามากยิ่งขึ้นไปอีก ระดับนึงค่ะ